Cynghorwyr a Chlerc

Manylion Cynghorydd

Nid ydi’r Cynghorwyr Cymunedol yn cael eu talu – maen nhw’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol. Pan fo pob un o’r aelodau’n bresennol, mae 10 cynghorydd i gyd. Mae 8 aelod yn cynrychioli ward Trefriw a dau arall yn cynrychioli ward Llanrhychwyn. Mae modd gweld enwau a manylion cyswllt pob cynghorydd ar hysbysfyrddau’r pentref ac isod.  Cofrestr o fuddiannau ariannol ac eraill aelodau [REGISTER OF INTEREST].

 

Alistair : Chair

Alistair

Chair

Mike : Vice-Chair

Mike

Vice-Chair

Mike moved to Trefriw in 2015. He is a flood warden for Trefriw Ward, chair of the Dyffryn branch of the Aberconwy Constituency Labour Party, and founder of the Trefriw Drips swimming club.

Dean :

Dean

Dean is well-known in the community, and enjoys meeting up with people -- especially for a good quiz! His previous experience makes him good at listening and helping people with issues.

Merv :

Merv

Lindsey :

Lindsey

Lindsey moved to Trefriw from Lancaster in 2015 and is one of Trefriw's flood wardens. Mae hi'n dysgu Cymraeg efo Cwrs Wlpan.

Andrew : Clerk

Andrew

Clerk

Andrew took over as council clerk in 2015. He handles village hall bookings, amongst many other council tasks, and can be reached via our 'contact' form.

Vacancies! :

Vacancies!

We currently have four vacant seats on the council. Could you fill one? Find out how to become a community councillor.