Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Dyma drosolwg o’r hyn mae’ch cyngor cymuned yn ei wneud:

 • Gweithredu fel man cyswllt cyntaf i drigolion ynglŷn â phroblemau yn y gymuned.
 • Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ymgynghori â’r cyngor ar amrywiol bynciau, gan gynnwys holl geisiadau cynllunio.
 • Darparu Sgipiau Cymunedol ar gyfnodau rheolaidd
 • Darparu’r rhan fwyaf o seddi yn y pentref.
 • Adrodd ar broblemau ar y priffyrdd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Darparu coeden Nadolig y pentref
 • Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus yn y pentref.
 • Mewn partneriaeth â Chyngor Conwy, ni sy’n gweinyddu Ymddiriedolaethau Elusennol Henry Higgins.
 • Mae ganddo gynrychiolwyr ar Ymddiriedolaeth Cae Chwarae Plant Trefriw a Phwyllgor Neuadd Trefriw.
 • Darparu grantiau i Glwb Garddio Trefriw i brynu planhigion ar gyfer yr Ardd Goffa a chafnau blodau yn y pentref.
 • Rhedeg y rheoli, cynnal a chadw a archebion o neuadd y pentref